Belegningsstein

Etterfylling av fugesand er viktig,
da sanden forsvinner med vær og vind.

Det er veldig viktig å sørge for nok fugesand i dekket til enhver tid. Det er spesielt viktig de 2-3 første årene at man følger med og etterfyller ved behov. Dersom det er for lite fugesand kan belegningssteinen få skader i form av kantavskalling og vann kan trenge ned i settelaget og føre til setningsskader.

Tåler undergrunnen belegningsstein?

Steinlagte arealer med gang- og personbiltrafikk bør ha minimum 20 cm stabile grus- eller pukkmaterialer under. Om nødvendig bør det foretas en masseutskifting. Manglende bæreevne og teleskader kan ikke lastes steinleggeren, hvis ikke masseutskifting er avtalt og foretatt.

Byggherren har etter NS 8407 en plikt til å opplyse om forhold ved grunnen, byggeområdet og dets omgivelser som han kjente eller måtte kjenne til, og som det var nærliggende å anta at totalentreprenøren hadde interesse av å få. Hvis opplysningene viser seg å være uriktige, har byggherren risikoen for konsekvensene av dette.

Stein og Hageservice tar ikke risikoen for grunnforholdene dersom grunnarbeider ble utført av en annen entreprenør.

Kontakt oss

14 + 4 =

Adresse

Østfold Uteanlegg AS

Evjestien 15

1661 Rolvsøy

Org.nr. 922 631 107

Ta kontakt

drusi@online.no – daglig leder

post@ostfolduteanlegg.no – hagedesigner

mob. 98 66 24 29