Jeg er meget fornøyd med jobben som Stein og hageservice utførte i september 2016. Oppdraget omfattet legging av belegningstein og kantstein. Det var ryddighet og profesjonalitet i alle oppdragets faser fra befaring, via utførelse til ferdigstillelse. Alt ble levert til avtalt pris innenfor fastsatt tidsfrist. Jeg har derfor ingen problemer med å anbefale Stein og hageservice på det varmeste.

Per Fosby